Strategia rentierska

Strategia rentierska polega na aktywnym lokowaniu aktywów w nieruchomości mieszkaniowe, przeprowadzeniu remontów mieszkań, wynajęciu ich, a następnie długoterminowym czerpaniu korzyści z czynszu najmu. W ramach spółek CFI strategia ta przynosi ok. 7% zwrotu rocznie.

W ramach tej strategii przez cały czas możliwe jest zwiększanie kapitału zakładowego spółek Mzuri CFI poprzez dodatkowe wpłaty obecnych udziałowców, bądź poprzez wpłaty dokonywane przez nowych inwestorów. Pozwala to na zwiększenie liczby przeprowadzonych inwestycji i ma na celu stworzenie zrównoważonego portfela projektów i aktywów generujących dochód. Dzięki temu ryzyko będzie zminimalizowane, ponieważ całość kapitału nie jest zainwestowana w jeden projekt, tylko w szereg nieruchomości mieszkaniowych zlokalizowanych w największych miastach całej Polski.

Obecnie strategia ta jest realizowana przez spółkę Mzuri CFI 2.

Strategia rewitalizacyjna

Strategia rewitalizacyjna opiera się na wykorzystaniu efektów synergii wynikających z zakupu kilku kamienic w jednym mieście w krótkim okresie czasu. Celem strategii jest budowa portfela nieruchomości poprzez zakup wynajętych kamienic (idealnie generujących dochód z czynszów), następnie remont i podniesienie wartości wybranych z nich, zakończony sprzedażą gotowych lokali lub zatrzymaniem ich w celu generowania zwrotu z najmu. Proces ten jest powtarzany wielokrotnie w celu maksymalizacji zysku dla Inwestorów. Strategia ta przynosi przeciętnie ok. 7% zwrotu rocznie, ale w poszczególnych latach zwrot może osiągać nawet ponad 10% rocznie.

Jeżeli spółka nie sprzeda danej kamienicy lun budynku jako całości, wspólnicy spółki mają pierwszeństwo w zakupie mieszkań, które powstaną w wyniku przeprowadzonych remontów lub zabudowy działek. Mieszkania te będą oferowane w cenie, która z jednej strony będzie atrakcyjna dla kupujących, tak by otrzymali wysoką stopę zwrotu z inwestycji w najem, a z drugiej - zapewni szybką sprzedaż i wysoki zwrot dla wspólników spółki.

Obecnie strategia ta jest realizowana przez spółkę Mzuri CFI Śląsk.

Strategia deweloperska

Strategia (re-)deweloperska, zwana też flippingową, polega na zakupie jednej lub kilku nieruchomości (lokali, budynków, działek) i przeprowadzeniu ich remontu lub zabudowy. Powstałe i wydzielone w ten sposób mieszkania, stworzone z myślą o wynajmie, są sprzedawane osobom pragnącym posiadać takie źródło przychodów. Inwestorzy zyskują na różnicy pomiędzy ceną sprzedaży, a kosztami poniesionymi w całym procesie inwestycyjnym. Strategia ta przynosi 10% i więcej zwrotu rocznie w ramach spółek Mzuri CFI.

Spółki Mzuri CFI, stosujące strategię deweloperską, są z reguły projektami zamkniętymi. Inwestorzy mogą przystępować do nich tylko na początku ich funkcjonowania, w okresie pozyskania kapitału.
Typowy czas trwania inwestycji w ramach strategii deweloperskiej to 2-3 lata. Dzięki temu, że okres zaangażowania kapitału inwestorów jest maksymalnie skrócony, pozwala to na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji.

Dodatkowym czynnikiem maksymalizującym zwrot dla wspólników jest ograniczenie do minimum kapitału niezbędnego do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Dzięki temu, że prace remontowe są w większości finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży mieszkań, zapewniając też opłacalność ich nabywcom, wysokość kapitału niezbędna do rozpoczęcia inwestycji jest ustalana na najniższym możliwym poziomie.

Pierwszeństwo przy zakupie lokali tworzonych przez spółki mają jej udziałowcy.

Strategia realizowana jest przez spółki Mzuri CFI 1 – Stara Targowa (zrealizowany zwrot: 13,6% w skali roku) i Nowa Targowa (zrealizowany zwrot: 19,7% w skali roku), Mzuri CFI 4 oraz Mzuri CFI 6.

W ramach Mzuri CFI Alfa strategia realizowana jest w odmianie emerytalnej, w której zysk z procesu deweloperskiego jest zatrzymywany na poczet kolejnych inwestycji, a ewentualna wypłata zysku następuje po minimum 5 latach.