STREFA KLIENTA:
LOGOWANIE

STRATEGIA

Strategia deweloperska.

Strategia Mzuri CFI 1 polegała na zakupie istniejącego budynku w Łodzi, a następnie jego remoncie i sprzedaży. Spółka uzyskała również decyzję o warunkach zabudowy, która pozwoliła na wzniesienie drugiego budynku mieszkalnego.

Spółka zamknęła zbieranie kapitału w 2014 roku na poziomie 1,5 mln zł.

WYNIKI

Na wynik spółki składają się:

Etap I – zamknięty, zwrot dla inwestorów: 13,6% w skali roku.

Zakres: zakup i remont kamienicy w Łodzi przy ulicy Targowej 55, sprzedaż mieszkań przeznaczonych na wynajem.

Etap II – zamknięty, zwrot dla inwestorów: 19,7% w skali roku.

Zakres: budowa nowego budynku przy ul. Targowej 55 w Łodzi, sprzedaż mieszkań przeznaczonych na wynajem.

WYJŚCIE

 1. Odsprzedaż całości lub części udziałów innemu inwestorowi:
  • spośród grona udziałowców spółki Mzuri CFI 1,
  • spoza grona udziałowców, w cenie uzgodnionej pomiędzy stronami transakcji.
 2. Odsprzedaż udziałów do Mzuri CFI 1, która odkupi udziały, a następnie dokona ich umorzenia.
 3. Zakończenie projektu i rozliczenie inwestycji.

STRATEGIA

Strategia rentierska.

Strategia Mzuri CFI 2 jest aktywne lokowanie aktywów w nieruchomości mieszkaniowe w całej Polsce. Spółka kupuje mieszkania na wynajem po atrakcyjnych rynkowo cenach, przeprowadza ich remont, a następnie wynajmuje je w celu osiągania długoterminowych korzyści z czynszu najmu. Obecnie spółka posiada portfel ponad 40 jednostek najmu (mieszkania, pokoje).

Spółka cały czas zbiera kapitał od nowych inwestorów. Obecna wartość kapitału spółki to 3,9 mln zł.

WYNIKI

Pierwszy rok obrotowy – do 30.09.2016 r.:
- budowa portfela mieszkań (zakup, remont, wynajęcie)

Drugi rok obrotowy – do 30.09.2017 r.:
- wypłaty dywidendy w wysokości 3% w skali roku,
- dalsza rozbudowa portfela.

Trzeci rok obrotowy – do 30.09.2018 r.:
- dalsza rozbudowa portfela,
- planowane zwiększenie zwrotu do poziomu 7% w skali roku i utrzymanie tego poziomu przez kolejne lata.

WYJŚCIE

 1. Odsprzedaż całości lub części udziałów innemu inwestorowi:
  • spośród grona udziałowców spółki Mzuri CFI 2,
  • spoza grona udziałowców, w cenie uzgodnionej pomiędzy stronami transakcji.
 2. Odsprzedaż udziałów do Mzuri CFI 2, która je odkupi, a następnie dokona ich umorzenia wg. wartości bilansowej udziałów:

WYCOFANIE KAPITAŁU PRZEZ UMORZENIE UDZIAŁÓW LICZONE OD DNIA OBJĘCIA UDZIAŁÓW

Przed upływem pierwszego roku od objęcia udziałów zwracana jest kwota w wysokości 80% wartości nominalnej udziałów.

Po upływie roku od objęcia udziałów zwracana jest kwota w wysokości 100% wartości bilansowej udziałów.

ZASADY UCZESTNICTWA W MZURI CFI 2 - MINIMALNY LIMIT DLA INWESTOWANIA: od 11.000 do 11.500 zł, w zależności od momentu wniesienia kapitału; minimalny wkład to zakup 10 udziałów po aktualnej cenie 1.000 zł plus opłata za późne dołączenie do spółki (niższe ryzyko dla nowych inwestorów) w wysokości od 100 do 150 zł za 1 udział.

STRATEGIA

Strategia deweloperska.

Strategia Mzuri CFI 4 polegała na zakupie trzech istniejących budynków – dwóch w Warszawie oraz jednego w Lublinie. Wszystkie obiekty zostaną wyremontowane i rozbudowane, a następnie przeprowadzona zostanie sprzedaż lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem.

Spółka zamknęła zbieranie kapitału we wrześniu 2016 r na poziomie 6,3 mln zł.

WYNIKI

Na koniec 2018 r. planowane jest zakończenie wszystkich projektów. Zwrot dla inwestorów szacowany jest na poziomie ok. 12% w skali roku.

WYJŚCIE

 1. Odsprzedaż całości lub części udziałów innemu inwestorowi:
  • spośród grona udziałowców spółki Mzuri CFI 4,
  • spoza grona udziałowców po cenie uzgodnionej pomiędzy stronami transakcji.
  Odsprzedaż udziałów do Mzuri CFI 4, która odkupi udziały, a następnie dokona ich umorzenia (środki zostaną pomniejszone o opłatę związaną z umorzeniem udziałów przed upływem dwóch lat od ich objęcia).
 2. Zakończenie projektu i rozliczenie inwestycji.

WYCOFANIE KAPITAŁU PRZEZ UMORZENIE UDZIAŁÓW LICZONE OD DNIA OBJĘCIA UDZIAŁÓW

Przed upływem pierwszych 2 lat od objęcia udziałów zwracana jest kwota 75% wartości nominalnej udziałów.

Po upływie pierwszych 2 lat od objęcia udziałów zwracana jest kwota 100% wartości bilansowej udziałów.

STRATEGIA

Strategia deweloperska.

Strategia Mzuri CFI 6 polegała na zakupie nieruchomości, które zostaną wyremontowane lub zabudowane, a następnie przeprowadzona zostanie sprzedaż lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem. Spółka nabyła dwa budynki – jeden w Krakowie, drugi w Warszawie – i poszukuje obecnie trzeciej nieruchomości.

Spółka zamknęła zbieranie kapitału w czerwcu 2017 r. na poziomie 5,4 mln zł.

WYNIKI

Na koniec 2019 r. planowane jest zakończenie całego projektu. Zwrot dla inwestorów szacowany jest na poziomie ok. 10% w skali roku.

WYJŚCIE

 1. Odsprzedaż całości lub części udziałów innemu inwestorowi:
  • spośród grona udziałowców Spółki Mzuri CFI 6,
  • spoza grona udziałowców po cenie uzgodnionej pomiędzy stronami transakcji.
 2. Odsprzedaż udziałów do Mzuri CFI 6, która je odkupi, a następnie dokona ich umorzenia (środki zostaną pomniejszone o opłatę związaną z umorzeniem udziałów przed upływem dwóch lat od ich objęcia).
 3. Zakończenie projektu i rozliczenie Spółka zamknęła zbieranie kapitału w czerwcu 2017 r. na poziomie 5,4 mln zł. inwestycji.

WYCOFANIE KAPITAŁU PRZEZ UMORZENIE UDZIAŁÓW LICZONE OD DNIA OBJĘCIA UDZIAŁÓW

Przed upływem pierwszych 2 lat od objęcia udziałów zwracana jest kwota 75% wartości nominalnej udziałów. Po upływie pierwszych 2 lat od objęcia udziałów zwracana jest kwota 100% wartości nominalnej udziałów.

STRATEGIA

Strategia flippingowa.

Strategia Mzuri CFI Alfa zakłada kupno mieszkań na wynajem po atrakcyjnych rynkowo cenach, przeprowadzenie ich remontu, a następnie ich wynajęcie i sprzedaż w celu osiągania korzyści ze wzrostu ich wartości (tzw. flipping).

Spółka zamknęła zbieranie kapitału w grudniu 2015 r. na poziomie 1,4 mln zł.

WYNIKI

Planowany przyrost wartości kapitału po 5 latach: ok. 50%.

WYJŚCIE

 1. Odsprzedaż całości lub części udziałów innemu inwestorowi:
  • spośród grona udziałowców spółki Mzuri CFI Alfa,
  • spoza grona udziałowców po cenie uzgodnionej pomiędzy stronami transakcji.
 2. Odsprzedaż udziałów do Mzuri CFI Alfa, która je odkupi, a następnie dokona ich umorzenia (środki zostaną pomniejszone o opłatę związaną z umorzeniem udziałów przed upływem pięciu lat od ich objęcia).

WYCOFANIE KAPITAŁU PRZEZ UMORZENIE UDZIAŁÓW LICZONE OD DNIA OBJĘCIA UDZIAŁÓW

Degresywny poziom opłaty za wycofanie kapitału, spadający z poziomu 25% wartości kapitału (wycofanie przed 1 stycznia 2018 r.) do poziomu 0% (wycofanie po 1 stycznia 2021 r.)

STRATEGIA

Strategia rewitalizacyjna.

Strategia Mzuri CFI Łódź polega na budowie portfela nieruchomości poprzez zakup wynajętych kamienic, następnie ich stopniowy remont i podniesienie wartości, zakończone sprzedażą gotowych lokali. Proces ten będzie powtarzany wielokrotnie.

Spółka zbiera kapitał od inwestorów do 31 stycznia 2018 r.

WYNIKI

Oczekiwany regularny zwrot z kapitału inwestorów powinien wynieść przeciętnie ok. 7% rocznie. Dodatkowo, inwestorzy będą mogli zyskiwać na wzroście wartości udziałów w spółce.

WYJŚCIE

 1. Odsprzedaż całości lub części udziałów innemu inwestorowi:
  • spośród grona udziałowców spółki Mzuri CFI Łódź,
  • spoza grona udziałowców po cenie uzgodnionej pomiędzy stronami transakcji.
 2. Odsprzedaż udziałów do Mzuri CFI Łódź, która je odkupi, a następnie dokona ich umorzenia (środki zostaną pomniejszone o opłatę związaną z umorzeniem udziałów przed upływem pierwszych 18 miesięcy).

WYCOFANIE KAPITAŁU PRZEZ UMORZENIE UDZIAŁÓW LICZONE OD DNIA OBJĘCIA UDZIAŁÓW

Przed upływem pierwszych 18 miesięcy od objęcia udziałów zwracana będzie kwota 80% wartości nominalnej udziałów

Po upływie pierwszych 18 miesięcy od objęcia udziałów zwracana będzie wartość bilansowa udziałów, uwzględniająca wzrost cen nieruchomości w Łodzi oraz koszty remontów nieruchomości.

ZASADY UCZESTNICTWA W MZURI CFI Łódź:

- wpłata minimum 10.000 zł bez górnego limitu,
- minimalny wkład to objęcie 10 udziałów w cenie 1.000 zł.

POLITYKA INFORMACYJNA I BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

 • Kwartalny raport dla inwestorów, prezentujący dane finansowe i podsumowanie działań.
 • Strefa udziałowców na stronie internetowej z aktualnymi informacjami, dostępnymi wyłącznie dla udziałowców.
 • Menedżer projektu dedykowany danej spółce, którego zadaniem jest utrzymywanie bieżącego kontaktu z inwesotrami.
 • Adres e-mail przypisany do spółki.
MZURIZarządzanie najmem